Hvor kan du stemme?

Afstemningssteder

Afstemningssteder

Oversigt over Norddjurs Kommunes valgsteder. Valgstederne har åbent klokken 09.00 - 20.00 på valgdagen tirsdag den 1. november 2022

Afstemningssteder

  • Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2
  • Kulturhuset Pavillonen, Grenaa
  • Kulturhus Stationen, Trustrup
  • Nørre-Djurs Hallen, Glesborg
  • Ørum Aktiv Center, Ørum
  • Rougsø-Hallen, Ørsted
  • Allingåbro Idrætshal, Allingåbro
  • Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, Vivild
  • Auning-Hallerne, Auning
  • Anholt skole, Anholt

Dit afstemningssted vil fremgå af valgkortet, som bliver tilsendt i ugen inden valget.

Få information om hvordan du stemmer fra et andet afstemningssted.

Kontakt

Kommunaldirektørens sekretariat