Du kan stemme på flere måder

Sådan stemmer du

Sådan stemmer du

Når du stemmer, skal du bruge dit valgkort. Dette modtager du med posten. 

Vælgere, der er forhindrede i at møde personligt frem for at stemme på valgdagen brevstemme i Borgerservicecentrene i Grenaa, Auning og Ørsted. 

Der kan brevstemmes til og med den 28. oktober 2022 i Borgerservicecentrene.

Såfremt du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at møde op på dit valgsted kan du ansøge om at brevstemme i hjemmet. 

Ved nedsat førlighed eller et handicap der ikke gør det muligt for dig at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du ansøge om at stemme fra et andet afstemningssted.

Er du gangbesværet og har brug for kørsel til afstemningsstedet kan dette arrangeres med kommunen.

Her kan du læse mere om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler. 

Læs mere her:

Valgkortet vil være vælgeren i hænde senest torsdag den 27. oktober 2022.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningssted og tid for afstemningen.

Har man ikke senest 5 dage før valgdagen modtaget sit valgkort, skal man hurtigst muligt henvende sig til borgerservice på tlf. 89 59 13 01.

Det samme gælder, hvis man ønsker at gøre opmærksom på fejl i valgkortet.

Vælgere, der er forhindrede i at møde personligt frem for at stemme på valgdagen, kan brevstemme på Borgerservicecentrene i Grenaa, Auning og Ørsted.

Der kan brevstemmes til og med den 28. oktober 2022 på følgende tidspunkter:

Borgerservice Grenaa
Torvet 3
8500 Grenaa

Mandag-onsdag:  10.00-15.00 
Torsdag: 10.00-17.00 
Fredag: 

10.00-12.00

Borgerservice  Ørsted Bibliotek
Rougsøvej 73 B
8950 Ørsted

Mandag:  10.00-15.00 
   

Borgerservice  Auning Bibliotek
Torvegade 1 A
8963 Auning 

Tirsdag:  10.00-15.00
   

Herudover holdes der åbent alle 3 steder:
Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 10.00 - 12.00, og 
lørdag den 22. oktober 2022 kl. 9.00 - 12.00.

Endvidere vil der være åbent på Borgerservice i Grenaa og Auning:
Fredag den 28. oktober 2022 kl. 9.00 - 16.00.

Legitimation skal forevises (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende).

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Ønsker man at brevstemme i hjemmet, skal man søge om det. En særlig banket hertil kan fås ved henvendelse til Borgerservice på tlf. 89 59 10 00 eller her. Blanketten kan også fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje.

Blanketten skal indsendes, så den er Borgerservice i hænde senest torsdag den 20. oktober 2022. Blanketten kan også afleveres senest torsdag den 20. oktober 2022 i postkassen til Borgerservice i Grenaa, Auning eller Ørsted. 

Umiddelbart efter den 20. oktober 2022 får man nærmere besked om, hvornår man får besøg af stemmemodtagerne.

Legitimation skal forevises (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende).

Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, som gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme fra et andet afstemningssted i kommunen.

Du skal søge herom senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 12.00.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til borgerservice på tlf. 89 59 10 00.

Kommunen arrangerer kørselsordning for de vælgere, som - på grund af gangbesvær - ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstederne.

Vælgerne hentes ved bopælen med fri taxa og køres, evt. sammen med andre borgere, til afstemningsstedet. Efter man har stemt, køres der retur til bopælen igen.

Kørsel foretages i tidsrummet kl. 10.00 - 11.00 og kl. 14.00 - 15.00 tirsdag den 1. november 2022.

For at bestille transport kontaktes direktionssekretariatet v/Hanne Johansen på tlf. 89 59 10 42 eller hmj@norddjurs.dk.

Bestilling skal ske senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 15.00. Husk at angive særlige behov for transporten, som f.eks. kørestol e.l.

Kontakt

Kommunaldirektørens sekretariat